Kadra Wojewódzka Juniorów i Młodzików - 2006 - regulamin
Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy planuje powołać w roku 2006 Kadrę Wojewódzką Juniorów i Młodzików.
Zawodnicy powołani do kadry będą otrzymywać dofinansowanie udziału w szkoleniach i turniejach szachowych.
Dofinansowanie będzie proporcjonalne do ilości punktów przeliczeniowych zależnych od wieku i rankingu zawodnika oraz uczestnictwa w imprezach szachowych.
Ilość dofinansowanych imprez oraz wysokość dofinansowania uzależniona będzie od środków przyznanych na ten cel przez WMFS oraz przez Zarząd WMZSzach z własnych funduszy Związku.
Członkowie Kadry Wojewódzkiej mają gwarantowane dofinansowanie do:
  1. Zgrupowania szkoleniowego - 3 dni - Bęsia/Kulka/Giżycko/Kętrzyn
  2. Turnieju w czasie wakacji
  3. Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów
Warunki powołania do Kadry Wojewódzkiej:
  1. wiek 9 - 19 lat
  2. ranking minimum 1400
  3. Wypełnienie wniosku o powołanie do Kadry
  4. Dokonanie przez zawodnika lub klub wpłaty 40 zł do sekretarza lub na konto WMZSzach w terminie do 31.03.2006.

Wpłacona kwota zostanie rozliczona poprzez zmniejszenie o 20 zł opłat za udział w dwóch pierwszych imprezach. W przypadku nie uczestniczenia w żadnym szkoleniu oraz turnieju wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
pobierz deklarację
góra