Kętrzyński Festiwal Szachowy 27-30.12.2005 - dofinansowanie
Decyzją zarządu WMZSzach dofinansowany zostanie udział zawodników w Festiwalu. Poniżej podaję listę osób otrzymujących dofinansowanie :
 Lp Nazwisko i Imię        Klub                  kwota
 1 Tarach Dorota         UKS Trzydziestka Olsztyn        100 zł
 2 Baturo Tomasz         UKS Trzydziestka Olsztyn        100 zł
 3 Plichta Adam          Mrągowia Mrągowo            100 zł
 4 Puczyłowski Marcin       UKS Trzydziestka Olsztyn        100 zł
 5 Baran Dawid          UKS Trzydziestka Olsztyn        80 zł
 6 Ingielewicz Konrad       Zacisze Wydminy             80 zł
 7 Czajkowski Alan        Budowlani Bartoszyce          80 zł
 8 Czajkowska Natalia       Budowlani Bartoszyce          80 zł
 9 Hekman Dominik         BDK Biskupiec              80 zł
 10 Grzyb Joanna          MLKS Czarni Olecko           80 zł
 11 Jadanowski Łukasz       Ostródzianka Ostróda          60 zł
 12 Opaliński Patryk        LUKS GOK Samborowo           60 zł
 13 Malczyk Jakub         Hetman-Pionier Kętrrzyn         60 zł
 14 Budrewicz Krzysztof      Hetman-Pionier Kętrrzyn         60 zł
 15 Chmielewska Anna        Debiut Lubawa              60 zł
 16 Renkowski Piotr        OKS WiM Olsztyn             60 zł
 17 Gryglas Kamil         MLKS Czarni Olecko           60 zł
 18 Kotewicz Mariusz        Hetman Nowe Miasto Lub.         60 zł
 19 Grzyb Andrzej         MLKS Czarni Olecko          rezerwa
 20 Nowosielski Piotr       Zakrzewo-Start Elbląg         rezerwa
 21 Gryglas Marta         MLKS Czarni Olecko          rezerwa
 22 Cichanowicz Piotr       MLKS Czarni Olecko          rezerwa
 23 Wiechowski Łukasz       Hetman Nowe Miasto Lub.        rezerwa
 24 Mynaj Tomasz          BDK Biskupiec             rezerwa
 25 Jakubowski Paweł        Debiut Lubawa             rezerwa
 26 Narel Daniel          Mrągowia Mrągowo           rezerwa
 27 Cieślukowska Katarzyna     MLKS Czarni Olecko          rezerwa
 28 Kulesza Magdalena       LUKS GOK Samborowo          rezerwa
 29 Kulesza Jolanta        LUKS GOK Samborowo          rezerwa
 30 Czarzasty Damian        UKS Trzydziestka Olsztyn       rezerwa
Zawodnicy na liście uszeregowani zostali według ilości punktów przeliczeniowych które uwzględniały:
a) przynależność do KWM i ilość wykorzystanych dni szkoleniowych
b) udział i wynik w MPJ P'30 - Koszalin 2-3 VIII
c) udział i wynik w Mistrzostwach Międzywojewódzkich - Bęsia 24 -29 X
d) udział i wynik w IMWJ - Olsztyn 27-30 VI

W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu zawodnik wypada z listy i pozostali przesuwają się w górę z zachowaniem kolejności

Udział w Festiwalu należy potwierdzić u sekretarza WMZSzach w terminie do 20.XII.2005. telefonicznie 0 691 804 873 lub email: bogdanjezak@o2.pl
Nie dopełnienie wymogu potwierdzenia udziału w terminie oznacza skreślenie z listy i utratę dofinansowania.