Olsztyn 30.08.2005

Kluby i sekcje szachowe WMZSzach
Wszystkie


Informacja w sprawie udziału zawodników
z województwa warmińsko-mazurskiego
w Mistrzostwach Miedzywojewódzkich Juniorów w szachach

Bęsia 24-29.10.2005
Zawodnicy z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczący w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów w szachach - Bęsia 24-29.10.2005 zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami otrzymają z WMZSzach dofinansowanie w zależności od wyników osiągniętych w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów. Ponadto zawodnicy należący do KWM otrzymają dodatkowe dofinansowanie ze środków MENiS.
Warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków WMZSzach jest potwierdzenie udziału u sekretarza WMZSzach w terminie do dnia 10 października 2005. W przypadku rezygnacji z udziału zawodników uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ich miejsce wchodzą zawodnicy rezerwowi, lub proponowane dofinansowanie zostanie proporcjonalnie rozdzielone dla pozostałych uczestników. (łączna suma z tabeli stanowi 110% przeznaczonych na dofinansowanie środków- jeśli udział potwierdzą wszyscy uprawnieni faktyczne dofinansowanie będzie o 10% niższe od proponowanego).
Dofinansowanie ze środków WMZSzach:
Nazwisko i imię   Grupa  Kwota
Renkowski Piotr   C-9   120 zł
Gryglas Kamil    C-9   rezerwa
Baran Dawid     C-11   200 zł
Malczyk Piotr    C-11   160 zł
Hekman Dominik   C-11  rezerwa
Puczyłowski Marcin C-13   200 zł
Mynaj Tomasz    C-13   160 zł
Kotewicz Mariusz  C-13   120 zł
Zieniewicz Maciej  C-13  rezerwa
Falicki Kacper   C-13  rezerwa
Baturo Tomasz    C-15   200 zł
Czajkowski alan   C-15   160 zł
Grzyb Andrzej    C-15   120 zł
Plichta Adam    C-15   80 zł
Ingielewicz Konrad C-15  rezerwa
Wojtkowski Bartosz C-15  rezerwa
Bogatko Bartosz   C-15  rezerwa
Nowosielski Piotr  C-17   200 zł
Narel Daniel    C-17   160 zł
Opaliński Sebastian C-17   120 zł
Marzec Grzegorz   C-17  rezerwa
Chmielewska Anna  D-9   120 zł
Olejnik Paula    D-11   200 zł
Kulesza Jolanta   D-11  rezerwa
Kulesza Magdalena  D-13   200 zł
Gryglas Marta    D-13  rezerwa
Tarach Dorota    D-15  200 zł
Malczyk Barbara   D-15  160 zł
Czajkowska Natalia D-17  200 zł
Oszmian Natalia   D-17  160 zł
Każdy zawodnik na turnieju musi przebywać pod opieką osoby pełnoletniej.

WMZSzach planuje zatrudnić trenerów do analizy partii i przygotowań do następnej rundy. Część kosztów pokryje WMZSzach, część zawodnicy. Zawodnik zainteresowany opieką trenerską opłaca ryczałtowo 80 zł oraz zaznacza ten fakt w zgłoszeniu do zawodów.
Zatrudnionych zostanie 1-3 trenerów , w zależności zapotrzebowania.
Trenerami tymi będą : Szymczak Zbigniew, Spisak Czesław, Migala Andrzej.
Zawodnicy pracować będą wymiennie ze wszystkimi trenerami.
Dofinansowanie dla zawodników KWM ze środków MENiS
Nazwisko i imię    Kwota*
Grzyb Joanna      210 zł
Ingielewicz Konrad   210 zł
Baran Dawid      140 zł
Jadanowski Łukasz   210 zł
Tarach Dorota     210 zł
Plichta Adam      210 zł
Puczyłowski Marcin   140 zł
Baturo Tomasz     140 zł
Opaliński Patryk    210 zł
* - uzupełniono 20.09.2005 .
góra