Zgrupowanie KWM
Bęsia 22 - 25.09.2005

Komunikat organizacyjny
Zajęcia szkoleniowe na zgrupowaniu prowadził będzie Zbigniew Szymczak. Odjazd do ośrodka autobusem PKS z Olsztyna o godzinie 9:40.
Harmonogram zgrupowania:

 22 września czwartek
11.00 - 11.30 zakwaterowanie
12.00 - 13.00 zajęcia szkoleniowe
    13.30 obiad
15.00 - 16.15 zajęcia szkoleniowe
17.00 - 17.45 zajęcia szkoleniowe
    18.30 kolacja
19.30 - 20.30 zajęcia szkoleniowe

 23 września piątek
    08.00 śniadanie
09.30 - 11.00 zajęcia szkoleniowe
12.00 - 13.00 zajęcia szkoleniowe
    13.30 obiad
14.45 - 16.15 zajęcia szkoleniowe
17.00 - 18.00 zajęcia szkoleniowe
    18.30 kolacja

 24 września sobota
    08.00 śniadanie
09.30 - 11.00 zajęcia szkoleniowe
12.00 - 13.00 zajęcia szkoleniowe
    13.30 obiad
14.45 - 16.15 zajęcia szkoleniowe
17.00 - 18.00 zajęcia szkoleniowe
    18.30 kolacja

 25 września niedziela
    08.00 śniadanie
09.30 - 11.00 zajęcia szkoleniowe
12.00 - 13.00 zajęcia szkoleniowe
    13.30 obiad
14.45 - 16.15 zajęcia szkoleniowe
Podczas przerw i w czasie wolnym można korzystać z boisk - piłki w ośrodku, oraz stołów do tenisa stołowego - należy posiadać własne rakietki i piłeczki.

Przy udziale w zgrupowaniu 6 osób całkowity koszt udziału wynosi 275 zł.
Zawodnicy należący do KWM otrzymają dotacje w wysokości 140 zł - płacą więc 135 zł + dojazd.
Po uzgodnieniu w zgrupowaniu mogą brać udział inne osoby za odpłatnością w wysokości 220 zł (minimum II kategoria). Osoby zainteresowane otrzymają usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych (po uprzednim zgłoszeniu).
góra