Komunikat W-MZSzach
z dnia 22.06.2005

Informacje o MPJ w szachach szybkich P’30
Koszalin 2 – 3 VIII 2005


 1. W dniach 2 – 3 VIII odbędą się w Koszalinie Mistrzostwa Polski w szachach szybkich P’30 w grupach wiekowych do lat: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 osobno dla dziewcząt i chłopców.
 2. Grupy wiekowe do lat 12, 14, 16, 18 objęte są punktacją Systemu Sportu Młodzieżowego.
 3. WMZSzach zrefunduje zawodnikom z grup wymienionych w punkcie 2 część kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku zajęcia miejsca objętego punktacją SSM.
 4. Ilość miejsc objętych punktacją:
  C-12, D-12 C-14, D-14 C-16, D-16 C-18, D-18
  1 - 24 1 - 24 1 - 16 1 - 16

 5. Na refundację przeznacza się kwotę 600 – 1200 zł w zależności od ilości osób, które zdobędą punkty.
 6. Zawodnicy z grup do lat 12,14,16,18,20 muszą posiadać licencję.
  Wykaz zawodników, których licencje będą ważne w okresie trwania mistrzostw w załączniku nr 1. Pozostali zawodnicy powinni niezwłocznie przedłużyć lub uzyskać licencję. Opłaty za przedłużenie lub wystawienie licencji należy dokonać w WMZSzach.
 7. Warunki i tryb uzyskania refundacji kosztów pobytu:
  1. zgłoszenie uczestnictwa na specjalnym druku – załącznik nr 2 do sekretarza WMZSzach do dnia 15 lipca wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa.
  2. Zdeponowanie w dniu przyjazdu w Koszalinie u sekretarza WMZSzach całych kosztów pobytu za zgłoszonych zawodników z grup objętych punktacją. Opłacenie pobytu przelewem lub gotówką u organizatora oznacza brak możliwości refundacji. Wpisowe za wszystkich zawodników należy opłacić w PZSzach, również koszty pobytu za zawodników z grup nie objętych punktacją należy opłacić u organizatora.
  3. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów Sekretarz WMZSzach zadecyduje o wielkości refundacji ( w zależności od ilości zdobytych punktów) i przekaże ją w gotówce. Na pozostałą kwotę kluby otrzymają rachunek wystawiony przez WMZSzach.
  4. Refundacja dotyczy wyłącznie klubów które opłaciły składkę członkowską za rok 2005.

Proszę o przestrzeganie terminu zgłoszenia i trybu postępowania oraz o szybkie przedłużenie lub uzyskanie licencji.

pobierz regulamin z kartą uczestnictwa
pobierz komunikat organizacyjny

góra