Komunikat W-MZSzach
z dnia 20.05.2005

Komunikat

Informuję, że otrzymaliśmy pewną kwotę (850 zł) na dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia zawodników podczas Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów w szachach, które odbędą się w dniach 27-30.06.2005 w Olsztynie. Kwota ta zostanie wykorzystana w sposób następujący:

300 zł dla MLKS Czarni Olecko jako rekompensata opłacenia kosztów udziału 2 zawodniczek w MPJ,

550 zł – dla wszystkich klubów proporcjonalnie do kwoty wynikającej z zamówionego zakwaterowania i wyżywienia.
– dotyczy klubów mających opłaconą składkę za rok 2005 pod warunkiem nadesłania zgłoszenia zawodników na obowiązującym druku w wymaganym terminie.

Przypominam, że wyniki na IMWJ będą stanowiły podstawę przyznania dofinansowania na Mistrzostwa Międzywojewódzkie – Bęsia 24-29.10.2005.

góra